Logo
Gieterijstraat 124
2984 AB
Tel. 0180 - 54 81 54
Fax. 0180 - 42 42 81
Email: dubbeldam@dubbeldamcompany.nl

Een heldere werkwijze

Dubbeldam & Company staat voor hoogwaardige dienstverlening op het gebied van fusies en overnames. Onze adviseurs gaan als volgt te werk:

Kennismakingsgesprek

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we uw persoonlijke situatie en
wensen. Tevens geven we een toelichting op onze werkwijze en mogelijke rol als adviseur.

Voorstel

Wij werken op basis van uw specifieke situatie een concreet voorstel uit. Onderdeel van dit voorstel is een stappenplan en een beschrijving van de te verrichten werkzaamheden. Daarnaast maken wij een inschatting van onze tijdsbesteding en vergoeding. Voor aanvang van de opdracht weet u dus precies wat u van ons mag verwachten.

Uitvoering

Wij werken doorgaans in een team van twee adviseurs. Deze adviseurs zullen u gedurende het
gehele proces begeleiden. Deze werkwijze maakt het mogelijk de werkzaamheden zo efficiënt
en praktisch mogelijk uit te voeren. Uiteraard zullen wij de door u verstrekte informatie met de
grootste zorgvuldigheid behandelen.

Communicatie

Gedurende het gehele traject houden wij u op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen.
Belangrijke beslissingen gedurende het proces zullen wij in overleg met u nemen. Tijdens de
gehele looptijd van het traject bent u verzekerd van een vast aanspreekpunt.

Na de transactie

Bij ons eindigt het proces niet als de champagne is ontkurkt. Wij blijven graag betrokken bij de
ontwikkelingen van onze voormalige opdrachtgevers. U kunt dus op ons blijven rekenen!